SkanDek

Mere information

SkanDek Tagelementfabrik A/S fremstiller et patenteret tagsystem. Systemet består af et gennemprøvet elementsystem med en specielprofileret bærebjælke i galvaniseret ståltyndplade, med lav egenvægt og stor styrke. Systemet bruges udover tagelementer også til etageadskillelser, tagterrasser og P-dæk.

SkanDek udmærker sig ved:
• 100 % uorganiske materialer = ingen råd = sikkerhed = lang levetid
• Lav egenvægt = økonomi
• Spændvidde op til 22 m = store søjlefrie arealer = indretningsfrihed
• God brandmodstandsevne = godkendt BS 60 konstruktion
• Hurtig montage = 1000 m2 – 1500 m2 tag pr. dag = økonomi
• Lydlofter = god lydabsorption = godt arbejds-miljø
• Kan optage skivekræfter = stabiliserer bygningen = økonomi
• Der kan eftermonteres ovenlys, ventilations-huller mv. uden udvekslinger
• Mulighed for store slanke udhæng = arkitek-tur
• Kan bruges til tagterrasser og etageadskil-lelser = fleksibilitet
• 15 års garanti på tagdækning
• Hurtig lukning = mindre udtørring af byg-ningen = økonomi
• CE-mærket

Produktserier fra SkanDek