Halvrunde tagrender

RHEINZINK halvrund tagrendesystem er ideelt til udvendig tagafvanding. Systemet omfatter tagrender i 6 dimensioner fra tilsnit 200 til 500 mm med standardlængde på 3 m og runde nedløbsrør i 6 dimensioner fra Ø 60 til 120 mm. Det betyder, at tagrender og nedløbsrør kan dimensioneres optimalt til tagafvandingsopgaven.

RHEINZINK halvrunde tagrender samles ved lodning eller limning. Nedløbsrør og systemets enkeltdele passer nøjagtigt til hinanden. Det sikrer tætte samlinger og hurtig montage.

RHEINZINK leverer et omfattende tilbehørsprogram, således enhver opgave kan løses optimalt.