Skotrende

Dimensionering af skotrender skal inddrages tidligt i projekteringsfasen som følge af de komplekse beregninger, pladsbehovet til renden og den påkrævede nødafvanding. Det anbefales at opsøge specialister på området.