Quattro Færdigkvist

Mere information

Quattro Færdigkvist producerer individuelle kviste til alle former for byggeri.

Quattro Færdigkvist har gennem de sidste 25 år produceret og leveret tusindvis af tagkviste til den danske bygningsmasse og var således de første og eneste på det danske marked i hen ved 15 år før de første konkurrenter meldte sig på banen. I løbet af de første 15 år vendte Quattro tankegangen hos de danske tømrermestre, fra at bygge kviste på stedet, til at købe dem fiks og færdige. Dette er i høj grad lykkedes, således at der i dag er plads til adskillige producenter af færdigkviste. Quattro har dog stadig førertrøjen på og bestræber sig hver dag på at udvikle og forædle kvistprodukterne, således at de lever op til nutidens strengere krav til isolering samtidig med at kvistene stadig fremstår som et elegant bygningselement. Quattro er først med nye design og konstruktive løsninger og alt publiceres i Håndbogen: Kvistens ABC, som opdateres hvert 2. år, samt på hjemmesiden som løbende udvides med de nye tiltag. På denne måde kan alle interesserede følge med i de nyeste teknikker og metoder og skulle man vælge en anden leverandør af sine kviste end Quattro, kan man henvise hertil.

Hele oplevelsen af at bestille og modtage en færdigkvist arbejder Quattro målrettet med, således at hele kæden –fra bygherre til tømrermester over trælasthandel er orienteret om sagens forløb og status. På denne måde sikres det at alle ved hvad der er bestilt og aftalt og således kan alle glæde sig over den færdige løsning. Førhen vidste man ikke rigtig hvordan kvisten kom til at se ud før den var færdig. I dag bygges der intet før kvisten er godkendt på tegnebrættet.

Quattro Færdigkvist skræddersyr kviste, så de passer til særlige ønsker om arkitektur, størrelse og anvendelse. Fælles for alle firmaets kviste er, at de leveres monteringsklare og blot skal løftes på plads med en kran.

Quattro Færdigkvist tilbyder desuden at være med under hele byggeprocessen, og firmaets rådgivningstjeneste kan yde professionel vejledning og på den måde nedbringe en bygherres tidsforbrug til byggestyringen.

Firmaets produkter fremstilles under ordnede forhold i moderne produktionslokaler. En rationel og effektiv serieproduktion sikrer en høj og ensartet kvalitet.

Som specialist er Quattro Færdigkvist altid opdateret omkring byggemyndighedernes krav til energimæssige korrekte løsninger, stabilitet, redningsåbninger, rumindretning, ventilation og myndighedstegninger.

Produktserier fra Quattro Færdigkvist

 • Sadeltagskviste

  Sadeltagskvisten er en klassisk kvist med 2-sidet fald, der som standard udføres 15°. Dette kan naturligvis ændres efter ønske. Tagbeklædningen er som regel zink/kobber med stående false, men kan ... Læs mere

  • Sadeltagskviste fra Quattro Færdigkvist
  • Sadeltagskviste fra Quattro Færdigkvist
  • Sadeltagskviste fra Quattro Færdigkvist
  • Sadeltagskviste fra Quattro Færdigkvist
  • Sadeltagskviste fra Quattro Færdigkvist
  • Sadeltagskviste fra Quattro Færdigkvist
 • Halvbuekviste

  Halvbuekvisten udkommer med forskellige radier alt efter breddemål. Tagbeklædningen er som regel zink/kobber med stående false, men kan også være 2 lag tagpap. Frontvinduet kan evt. ... Læs mere

  • Halvbuekviste fra Quattro Færdigkvist
  • Halvbuekviste fra Quattro Færdigkvist
  • Halvbuekviste fra Quattro Færdigkvist
  • Halvbuekviste fra Quattro Færdigkvist
 • Altankviste

  Altankvisten er kvist og altan i samme komponent. Kvisten ”skærer” sig ned gennem tagfladen med dørpartiet. Foran døren bliver udvendige altansider og bund beklædt med zink og leder altanvand ud ... Læs mere

  • Altankviste fra Quattro Færdigkvist
  • Altankviste fra Quattro Færdigkvist
  • Altankviste fra Quattro Færdigkvist
  • Altankviste fra Quattro Færdigkvist
 • Rytterkviste

  Rytterkvisten er en klassisk kvist med 45° taghældning, enten beklædt med tagsten/plader eller zink/kobber med stående false samt tagrende. Loftet i kvisten kan føres op i spids og spejlet kan ... Læs mere

  • Rytterkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Rytterkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Rytterkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Rytterkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Rytterkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Rytterkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Rytterkviste fra Quattro Færdigkvist
 • Afhvalmet Rytterkvist

  Den afvalmede rytterkvist er en klassisk kvist med 3 sidet fald under 45°. Tagbeklædningen er enten tagsten/plader eller zink/kobber med stående false samt tagrender på 3 sider. Den afvalmede ... Læs mere

  • Afhvalmet Rytterkvist fra Quattro Færdigkvist
  • Afhvalmet Rytterkvist fra Quattro Færdigkvist
  • Afhvalmet Rytterkvist fra Quattro Færdigkvist
  • Afhvalmet Rytterkvist fra Quattro Færdigkvist
  • Afhvalmet Rytterkvist fra Quattro Færdigkvist
 • Københavner Kviste

  Københavnerkvisten er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune, primært til brug på byejendomme i brokvartererne. Kvisten er kendetegnet ved den runde gesimsliste under tagudhænget, ... Læs mere

  • Københavner Kviste fra Quattro Færdigkvist
  • Københavner Kviste fra Quattro Færdigkvist
  • Københavner Kviste fra Quattro Færdigkvist
  • Københavner Kviste fra Quattro Færdigkvist
  • Københavner Kviste fra Quattro Færdigkvist
  • Københavner Kviste fra Quattro Færdigkvist
 • Fladtagskviste

  Fladtagskvisten leder tagvandet bagud, og ned langs siderne af kvisten. Tagbeklædningen er som regel 2 lag tagpap, men kan også være zink/kobber med stående false. Fladtagskvisten er især velegnet ... Læs mere

  • Fladtagskviste fra Quattro Færdigkvist
  • Fladtagskviste fra Quattro Færdigkvist
  • Fladtagskviste fra Quattro Færdigkvist
  • Fladtagskviste fra Quattro Færdigkvist
  • Fladtagskviste fra Quattro Færdigkvist
 • Taskekviste

  Taskekvisten har ensidigt fald som starter fra tagryg på huset eller længere nede. Tagbeklædningen er som regel tagsten/plader men kan også være zink/kobber med stående false samt tagrende og ... Læs mere

  • Taskekviste fra Quattro Færdigkvist
  • Taskekviste fra Quattro Færdigkvist
  • Taskekviste fra Quattro Færdigkvist
  • Taskekviste fra Quattro Færdigkvist
  • Taskekviste fra Quattro Færdigkvist
 • Halvcirkelkviste

  Halvcirkelkvisten består af en lodret krop med en halv cirkel ovenpå. Zink/kobberbeklædningen lægges som regel i baner hen over kvisten med stående false hele vejen rundt. Frontvinduet kan have ... Læs mere

  • Halvcirkelkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Halvcirkelkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Halvcirkelkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Halvcirkelkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Halvcirkelkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Halvcirkelkviste fra Quattro Færdigkvist
 • Ark

  Arken er en halvcirkelkvist uden flunke. Frontvinduet kan være bundhængt, sidehængt i midten eller som fast karm.Kvisten kan fx bruges ifbm. høj trempelmur, hvor resten af vinduespartiet stikker ... Læs mere

  • Ark fra Quattro Færdigkvist
  • Ark fra Quattro Færdigkvist
  • Ark fra Quattro Færdigkvist
  • Ark fra Quattro Færdigkvist
  • Ark fra Quattro Færdigkvist
 • Manzardkviste

  Manzardkvisten anvendes på den nedre stejle del af københavnertage. Kvistens topinddækning/ skotrende ender typisk i udhænget fra det fladere tag, hvorfor taget på manzardkviste ikke må fylde ret meget.

  • Manzardkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Manzardkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Manzardkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Manzardkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Manzardkviste fra Quattro Færdigkvist
  • Manzardkviste fra Quattro Færdigkvist
 • Fabrikskviste (specialiteter)

  Her finduer alle de projekter der ikke lige passer i en bestemt kvistkategori. Quattro er specialister i specialiteter! Vi projekterer og bygger din bedste idé, så kom med den. Intet er umuligt...

  • Fabrikskviste (specialiteter) fra Quattro Færdigkvist
  • Fabrikskviste (specialiteter) fra Quattro Færdigkvist
  • Fabrikskviste (specialiteter) fra Quattro Færdigkvist
  • Fabrikskviste (specialiteter) fra Quattro Færdigkvist
 • Karnapper

  Vi udfører også karnapper, enten i ét stykke eller til samling på stedet. Du bestemmer fuldstændig selv mål og udseende. Taget er som regel et zink/kobbertag. Kontakt os for at høre nærmere og ... Læs mere

  • Karnapper fra Quattro Færdigkvist
  • Karnapper fra Quattro Færdigkvist
  • Karnapper fra Quattro Færdigkvist
  • Karnapper fra Quattro Færdigkvist
  • Karnapper fra Quattro Færdigkvist
  • Karnapper fra Quattro Færdigkvist