Papiruld

Papiruld er hule cellulosefibre, der stammer fra indsamlede danske aviser. Avisernes papir har det rette ensartede
indhold af cellulosefibre, og de er trykt med giftfri farver.
Produktionen foregår ved, at aviserne kommes i en stor kværn, der river papiret i småstykker, der efterfølgende
præpareres.
Papiruld anvendes som granulat, der blæses ind, hvor det skal bruges. Det giver en langt mere effektiv isolering
end med måtter, fordi Papiruld lægger sig helt ind til rør og installationer og udfylder alle sprækker og revner.
Papiruld har en høj brandmodstand. Det er tilsat aluminium hydroxid og boraks/borsyre, som tilsammen fungerer
som imprægneringsmidler mod brand. Endvidere medvirker borsaltene til beskyttelse mod råd og skimmel.
Test foretaget af Dansk Brandteknisk Institut viser, at Papiruld yder bedre modstand mod brand end traditionelle
isoleringsmaterialer som glasuld.
Papiruld består af 85 vægt% dansk avispapir 10 vægt % aluminium hydroxid samt 5 vægt % boraks/borsyre.
Lambda-værdi
Papirulds varmeledningsevne er deklareret til 0,040 W/mK. Varmeledningsevnen kaldes Lambda-værdien.
For Papiruld er lambda-værdien 40, og Papiruld er dermed et af de isoleringsmaterialer med den bedste
isoleringsevne. (Jo lavere lambda-værdi - jo bedre isoleringsevne).
Papiruld er underlagt kontrol af brancheforening
Papiruld er et sikkert produkt med høj ensartet kvalitet. Papiruld er det eneste organiske produkt, som er tilsluttet
VarmeIsoleringsForeningen. Papiruld har været tilsluttet siden 1993.
VarmeIsoleringsForeningen er brancheorganisation for danske producenter af varmeisolering. Foreningen sikrer,
at medlemmerne og de tilsluttede produkter overholder gældende regler og standarder for deklaration af
isoleringsmaterialer.