MetroCover®- diffusionsåbent undertag

Med MetroCover tilbyder Metrotile scandinavien a/s et undertagsprodukt der lever op til markedets krav til et godt undertag.

Produktet har en særdeles god ventilation på grund af MetroCovers diffusionsåbne karakteristika. Den indbyggede monolitfilm bevirker at MetroCover er modstandsdygtig overfor træk, støv og pulversne samt andre eksterne faktorer.

Desuden er MetroCover resistent mod de kemiske produkter der anvendes i byggeriet. Endvidere er produktet økologisk harmløst samt genanvendeligt.

Da produktet tillader anvendelse indenfor store temperatur forskelle er det dermed ikke påvirkeligt af de temperaturer der findes i tagkonstruktioner og lofter.