Vandmålere

Vandmåleren MULTICAL 21 er en elektronisk fjernaflæst vandmåler, der tåler installation i målerbrønd. MULTICAL 21 dækker et stort behov for fjernaflæste brøndmålere. Måleren registrerer ikke blot mængden af forbrugt vand, men overvåger også det aktuelle forbrug og kan give automatisk besked om lækager. MULTICAL 21 kan aflæses direkte via en lille håndholdt enhed (USB-nøgle eller håndterminal) eller kommunikere ind i et radionetværk via elmåleren.