Vindspærrer

Icopal vindspærrer bruges til at forhindre kold luft i at trænge ind i isoleringen og derved reducere isoleringsevnen.
Den beskyttende funktion er særlig relevant i lette ydervægskonstruktioner som fx træfacader.
Icopal vindspærrer kan også anvendes til vindafdækning af mineraluldsisolering i krybekældre, og Thor 6 endvidere til afdækning af rør, kanaler mv.
Icopal har tre produkter, der kan anvendes som vindspærre i ydervægskonstruktioner.
- Thor 6
- Dæk-O-Fol
- Windy.

Fælles for alle tre produkter er, at de er diffusionsåbne, således at der ikke opstår fugtproblemer i vægkonstruktionen.