Diffusionstætte undertage

Det har i praksis vist sig umuligt helt at undgå, at mindre mængder fugt trænger op i konstruktionen gennem dampspærren. Fugt fra indeklimaet vil via diffusion (fugt gennem materialer) og konvektion (fugt gennem utætheder) trænge op i taget. Denne fugt skal fjernes for at undgå skader. Det kan ske med en effektiv ventilation i hulrummet mellem isolering og undertag.

En effektiv ventilation opnås ved at etablere en luftspalte mellem undertag og isolering. Højden af denne spalte skal i gennemsnit min. være 50 mm. Anvendes fritspændende banevarer vil disse altid hænge lidt midt i spærfaget, selvom undertaget opstrammes korrekt. Der skal derfor her projekteres med en ventilationsspalte på min. 70 mm.

Icopal diffusionstætte undertage omfatter både fritspændende banevarer såvel som den teknisk optimale løsning - fast undertag med Icopal tagpap.