Icopal Danmark a/s

Mere information

Icopal er Europas førende leverandør af produkter til beskyttelse af bygninger og konstruktioner, herunder især tagløsninger, og Nordens førende entreprenørvirksomhed indenfor tag- og lukningsentrepriser.

Icopal tilbyder en bred vifte af produkter, der ikke alene beskytter men også forskønner din bolig. Vi er med fra den indledende fase, fyldt med råd og vejledning, frem til dit endelige projekt står færdigt.

Icopal har fire overordnede produktkategorier:

- Tag og tagrender
- Vedligeholdelse
- Byggemembraner og folier
- Membraner

Produktserier fra Icopal Danmark a/s