Loft-gipsplader

Gyproc har 3 typer gipsplader, særligt egnede til loft:

- Gyproc Planum™: Anvendes for at opnå plane lofter og vægge uden synlige samlinger. De forsænkede kanter betyder nemmere spartelarbejde.

- Gyproc Gipsplank: Kortplank har savede og fasede kort- og langkanter, og anvendes ved loftmontering uden "spartelsamlinger". Plank har faset kartonbeklædt langkant.

- Gyptone Loftsystem: Dette system er giver god akustik, lang holdbarhed, et godt design og et godt indeklima. Er hurtigt og enkelt at montere