Gyproc® Gipsplader Standard

Omfatter 4 serier:
- Gyproc Normal: Anvendes indvendigt til vægge og lofter samt som rumadskillelse og i brand- og lydadskillende konstruktioner.

- Gyproc Renoveringsplade: Anvendes til genopretning af f.eks. pudsede væg- og loftoverflader samt til gipsbuer.

- Gyproc Planum™: Anvendes til plane lofter og vægge uden synlige samlinger. De forsænkede kanter betyder nemmere spartelarbejde.

- Gyproc Beklædningsplade: Anvendes indvendigt til vægge og lofter.