Gyproc A/S

Mere information

Det er Gyproc's ambition at være markedsledende indenfor innovative, effektive og bæredygtige løsninger tilpasset til fremtidens byggeri.

Gyproc har fokus på innovation samt at imødekomme de voksende behov for energi- og miljøvenlige løsninger. Gyproc tilbyder løsninger til en lang række af konstruktionstyper og markedsfører systemer til bygningsdele såsom indervægge, ydervægge, lofter og etagedæk, som alle indfrier de krav som markedet stiller til f.eks. lydisolering, brandmodstand, fugtresistens og rumakustik. Samtidig lever løsningerne også op til høje kundekrav om komfortable og æstetiske designmiljøer.

Gyprocs Letbyggeri-teknik tilbyder fleksible løsninger som bidrager til at totalomkostningerne minimeres både ved nybyggeri og renoveringsprojekter.

Hos Gyproc A/S har vi gennem flere år arbejdet intensivt med at skabe gipsbaserede byggesystemer, der ikke kun lever op til markedets krav, men også til fremtidens udfordringer med hensyn til ressourceforbrug, klima og bæredygtighed.

Vores sundhed påvirkes af det miljø vi arbejder og bor i, vores børn påvirkes af skolemiljøet og alle påvirkes vi af vort fritidsmiljø og omverdenen, det vil sige alle vores egne og fælles livsmiljøer – vores habitat.

Vore produkter er baseret på gips, som er et naturligt forekommende materiale på jorden. Gips indgår bl.a. også i fødevarer og indeholder ikke miljøskadelige eller giftige stoffer og afgasser ikke. Disse egenskaber er et væsentligt udgangspunkt for et bæredygtigt byggemateriale.

Gyproc er en del af Saint-Gobain koncernen, som er global markedsleder indenfor gipssystemer til letbyggeri, samt en række andre byggematerialer.
Saint-Gobain ejer varemærker som Gyproc®, Gyptone® og Glasroc®

Den gipsdivision om Gyproc tilhører har produktion på 135 fabrikker i 55 lande, med omkring 47.000 ansatte. Gyproc i Danmark indgår i Gyproc Skandinavien, som tilsammen har ca. 350 ansatte, med fabrikker og salgskontorer i alle de tre skandinaviske lande.

Produktserier fra Gyproc A/S