exodraft a/s

Mere information

exodraft producerer røgsugere og tilhørende styringer til forbedring og optimering af trækket i skorstenen. Firmaet leverer røgsugersystemer til både gaspejse og til brændefyrede ildsteder, samt til andre varmekilder med skorsten, såsom stokerfyr, pelletsovne og lign.

Røgsugersystemer til gasfyrede ildsteder har en sikkerhedsfunktion, som sikrer, at der ikke tilføres gas til ildstedet, før der er træk i skorstenen, så man dermed undgår udslip af giftige gasser fra ildstedet.

Ved brændefyrede ildsteder er røgsugersystemet med til at sikre, at der ikke sker røgudslag og lugtgener fra ildstedet og at det er nemmere at tænde op. Med optimalt skorstenstræk i skorstenen kan man forbedre forbrændingen og dermed mindske brændselsforbruget.

Røgsugerne med tilhørende styringer og tilbehør kan købes gennem et netværk af exodraft forhandlere.