Dør/altan kvist

Dør/altankvist udføres typisk som en komplet altan løsning, hvor altan bund, sider og værn indgår. Dør/altankviste kan have samme udtryk som ovennævnte kvisttyper. Udførsel af altankviste stiller visse krav til bygningens konstruktion og arkitektur da en afvanding af altanbunden skal kunne finde sted. Derudover kan visse tagformer som f.eks. manzard tag, forhindre udførsel af altankviste.