Gulvspartelmasser

Før gulvbelægninger kan monteres, skal underlaget være plant og stærkt. ARDEX tilbyder en stor vifte af produkter til opretning, nivellering og reparation af gulve.

• Finspartelmasse
• Spartel- og nivelleringsmasse til tynde og tykke lag
• Til opretning og reparation af trappetrin og pudslag
• Fleksibel udjævningsmasse til hurtigt reparationsarbejde
• Fiberspartelmasse til udjævning og nivellering af trægulve
• Udendørs spartelmasse til reparation og nivellering