Ventilation

Ventilation er et system til bortskaffelse/udskiftning af luft i en bygning. Formålet med ventilation er at sikre et godt indeklima. Inden for mekanisk ventilation er der 3 typer anlæg: Ventilationsanlæg, der opretholder et ønsket atmosfærisk klima. Klimaanlæg, der opretholder både et termisk og et atmosfærisk klima. Luftvarme- og/eller luftkøleanlæg, der alene tilfører bygningen varme og/eller køling.