Varmeinstallationer

En varmeinstallation består af et varmeproducerende anlæg (fx. et olie-, gas- eller fastbrændselsfyr), og et varmefordelende anlæg (kedel, rør og radiatorer). Installation og vedligeholdelse af det varmeproducerende anlæg og varmefordelende anlæg varetages hovedsagligt af en VVS-installatør. Artiklerne i denne kategori omfatter de faste dele af varmesystemet og hovedsagligt de el-, olie og gasbaserede anlæg.