Bestanddele varmeafgivere

Bestanddele varmeafgivere omfatter de enkelte bestanddele som varmeafgivere er bygget op af.