Vandsforsyningsledning

Den vandledning, som ligger i vejen og er en del af det offentlige forsyningsnet.