Vandledning

Ledning, hvorigennem vand transporteres.