Vandinstallationer

En vandinstallation er en teknisk installation, der bringer vandet fra "kilde" til tapsted. Ved etablering af vandinstallationer skal man ved brug af både kobber og jernrør være opmærksom på, at vand der ledes gennem kobberrør, ikke efterfølgende må føres gennem jernrør, da kobberioner vil tære jernrøret. Arbejde i forbindelse med vandinstallationer skal udføres af en autoriseret VVS-installatør.