Udenomsareal

Nærliggende område omkring bygninger. Typisk inden for samme parcel.

Synonymer:

  • Udeareal
  • Udendørsareal