Typer vinduer

Vinduer opdeles i facadevinduer og i ovenlysvinduer. Indenfor byggeri taler man om moduler eller fag, der er udtryk for en fast længde. Ved vinduer taler man også om fag, men her udgør et fag bredden på en ramme uanset størrelsen. Vinduer udføres i træ, metal, plast eller en kombination af træ og metal. Materialevalget bestemmes af krav til anvendelse, udseende samt omkostninger ved anskaffelse og vedligeholdelse.