Typer varmeinstallationer

De forskellige typer varmeinstallationer inddeles efter type af varmevarmekilde (fx. et olie-, gas- eller fastbrændselsfyr), og type af varmeanlæg (ét eller tostrengscentralvarmeanlæg).