Typer vandinstallationer

De forskellige typer vandinstallationer omfatter de vandinstallationernes forskellige typer rørsystemer.