Typer trapper

Trapper inddeles i forskellige typer alt efter stigning, konstruktion og trappeforløb. En trappe er defineret ud fra en stigning på mellem 10 grader og 45 grader. Ved lavere hældning er der tale om en rampe og ved stejlere hældning er der tale om en stige eller lejder. Læs mere under de forskellige typer, herunder; hovedprincip, hovedtyper og konstruktionstyper. Derudover er loftstrapper medtaget særskilt.