Typer skorsten

Der skelnes mellem skorsten og aftræk. Skorstenen er bygget op over tag, og på grund af opbygningen´"suger" den røgen ud, i modsætning til et aftræk, hvor røgen trykkes ud ved hjælp af en blæser eller lignende. Skorstene udføres stadig i teglsten, men elementskorstenen og stålskorstenen er i dag de mest anvendte typer skorsten. Elementskorsten og stålskorsten opfylder i højere grad de krav, der stilles til en skorsten i dag med hensyn til indvendig overflade, lysningsmål, pladsbehov mv.