Typer tagrender og -nedløb

De forskellige typer regnvandsafledning er forskellige system til bortledning af regnvand fra tagflade til afløb i terræn. Regnvand kan enten dryppe frit fra tagfoden, løbe gennem tagnedløbsrør eller løbe via kæde. Herfra føres regnvandet enten til tagbrønd eller opsamles i regnvandstønde. Regnvandet kan også løbe til terræn via pigsten eller vandrende.