Typer ildsteder

Ildsteder omhandler her henholdsvis pejse og ovne. Ildsteder opdeles i åbne eller lukkede ildsteder. Pejse kan inddeles i åbne eller lukkede ildsteder, mens ovne altid er lukkede ildsteder.