Typer afløbssystemer

Begrebet afløb dækker bredt set over afledning af vand/væsker. Hvis vandet indeholder affaldsstoffer, er vandet spildevand og afløbsinstallationen er kloak. Der findes forskellige typer afløb, herunder: fællessystem, separatsystem, system med gråt spildevand samt formuldningssystem.