Typer fundamenter

Fundamenter der er det nederste, bærende element af en konstruktion, inddeles i forskellige to typer; stribefundamenter og punktfundamenter. Herudover findes forskellige ældre typer fundamenter.