Tunge ydervægge

En ydervæg er en væg med mindst én flade vendt mod det fri eller mod jord. En tung ydervæg er en ydervæg hvor det bærende element er udført i sten, herunder tegl og beton. Tunge ydervægge vejer over 100 kg/m.