Trykprøve

Inden ibrugtagningen af en vandinstallation, påføres installationen tryk, som skal holdes en given tid. Dette som kontrol af installationens tæthed.

Synonymer:

  • Tæthedsprøve