Trempelstol

Kort, lodret stykke tømmer i et trempelspærfag/trempelkonstruktion.