Trempel (bjælke)

Kort bjælke, der forbinder to udvekslingsbjælker.