Princip - Trapper

Bygningsdel, ad hvilken man kan gå mellem etager eller niveauer. Hældning mellem 10° og 45°.