Trapper

Trapper er forbindelsesled mellem to uafhængige niveauer, udført som flere på hinanden følgende trin. En trappe kan udføres i træ, jern/stål, beton eller natursten. Ved valg af materiale til trapperne, skal man tage hensyn til brandkrav, lydkrav, holdbarhed og vedligeholdelse. For udvendige trapper skal man også være opmærksom på vejrligets indvirkning på trappen. Se mere i nedenstående inddeling, i typer trapper, trappens enkelte bestanddele og trappemål og -benævnelser.