Tilsvejsningsende

Rørende forberedt til sammensvejsning med andet rør.