Tagrender og -nedløb

Tagrender og -nedløb er bygningsdele til afledning af regnvand, og omhandler vandets vej fra tag til terræn. En tagrende sidder ved tagfod og opsamler regnvandet langs tagfoden, mens tagnedløbet sidder mellem tagrenden og regnsvandsbrønden og fører regnvandet ned i regnvandsbrønden. Tagrenderne og tagnedløbene udføres hovedsagligt af plast og overfladebehandlet jern. Derudover udføres tagrender og nedløb i aluminium, kobber og zink til de lidt mere specielle opgaver. Se mere om tagrender mv. under typer tagrender og -nedløb eller under bestanddele tagrender og -nedløb. De dele der er under jord, findes under afsnittet regnvandsinstallationer under afløbsinstallationer.