Tagkonstruktion

En tagkonstruktion er er tagets "skelet", det vil sige tagets bærende konstruktion. En tagkonstruktion består af spærfag, remme, undertag, afstandslister og eventuelt skiftespær, kelspær og gratspær. Afsnittet tagkonstruktion inddeles i typer tagkonstruktion og typer spærfag, samt bestanddele. Oven på tagkonstruktionen lægges en tagbeklædning.