Tage

Et tag er en bygnings klimaskærm opadtil. Tage skal værne bygningen mod vejr og vind. Tage inddeles i typer efter tagform. Derudover består taget af en bærende konstruktion og en tagdækning (tagbeklædning). Tagbeklædningen lægges på taget på en opbygning bestående af lægter, plader eller brædder, der understøttes af en bærende konstruktion bestående af spær. Taget er et vigtigt element i bygningens arkitektur. Ændringer af et tag, kan ændre bygningens udtryk og fremtoning.