Tagdækning

Tagdækning er den ydre beklædning af et tag, også kaldet tagbeklædning, der beskytter underliggende konstruktioner mod vejrlige. Tagdækningen, eller tagbeklædningen, lægges på en opbygning bestående af lægter, plader eller brædder, der understøttes af en bærende konstruktion bestående af spær. Til tagbeklædning anvendes; teglsten, strå, tagpap, skifersten, træspån, kobber, zink, bly, gummidug, cementfiberplader, plastplader og forskellige former for metalplader. Tagdækningen skal vedligeholdes og udskiftes med forskellige intervaller afhængigt af hvilket tagdækningsmateriale der er anvendt.

Synonymer:

  • Tagbelægning
  • Tagbeklædning