Tæt-lav bebyggelse

Tætliggende boligbebyggelse i maksimalt 2 etager, bestående af dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, klyngehuse og lignende former for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel. Typisk maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Synonymer:

  • Tæt-lav