Tæt bymæssig bebyggelse

Tæt bymæssig bebyggelse er bebyggelse i byzone, med en bebyggelsesprocent på 40 og derover.