Stikbjælke

Mindre bjælke, der anvendes til udfyldelse af et bjælkelag, hvor der ikke er plads til en bjælke i fuld længde.