Princip - Stiger

Forbindelsesled mellem to niveauer. Hældning mellem 45° og 90°.

Synonymer:

  • lejder