Standarddøre

Dør med en størrelse svarende til en fælles standard. Dette kan eksempelvis være modulmål, hvor bredder betegnes M7, M8, M9 og højder M20, M21 m.v. (1M = 10 cm)