Øvrigt spildevandsinstallationer

Spildevandsinstallationer omhandler installationer til bortledning af spildevand. Spildevand ledes bort fra en bygning gennem kloaksystem og videre til rensningsanlæg.