Socialt boligbyggeri

Statsstøttet lejlighedsbyggeri, der sikrer de laveste indkomsters mulighed for en anstændig bolig.